Microbes orchestrate life on Earth

G.A. Kowalchuk, S. Jones, L.L. Blackall

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Samenvatting

  not
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)795-796
  TijdschriftISME Journal
  Volume2
  Nummer van het tijdschrift8
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2008

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Microbes orchestrate life on Earth'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit