Microbiële activiteit als een droge bodem nat wordt gemaakt

A. Meisner

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

9 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)66-67
TijdschriftGewasbescherming
Volume48
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit