Microbial activities in sediment-water interactions, their role in understanding shallow aquatic ecosystems (Abstract)

T.E. Cappenberg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)17
  TijdschriftArchiv für Hydrobiologie Beiheft Ergebnisse der Limnologie
  Volume34
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit