Microbial amendments alter protist communities within the soil microbiome

Wu Xiong, Rong Li, Sai Guo, Ida Karlsson, Zixuan Jiao, Weibing Xun, George A. Kowalchuk, Qirong Shen (Co-auteur), Stefan Geisen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

32 Citaten (Scopus)
36 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Microbial amendments alter protist communities within the soil microbiome'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences