Microbial and volatile profiling of soils suppressive to Fusarium culmorum of wheat

Adam Ossowicki, Vittorio Tracanna, M.L.C. Petrus, Gilles van Wezel, J.M. Raaijmakers, Marnix H Medema (Co-auteur), Paolina Garbeva (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

3 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer 20192527.
TijdschriftProceedings of the Royal Society B-Biological Sciences
Volume287
Nummer van het tijdschrift1921
Vroegere onlinedatum2020
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit