Microbial and volatile profiling of soils suppressive to Fusarium culmorum of wheat

Adam Ossowicki, Vittorio Tracanna, M.L.C. Petrus, Gilles van Wezel, J.M. Raaijmakers, Marnix H Medema (Co-auteur), Paolina Garbeva (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

3 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer 20192527.
TijdschriftProceedings of the Royal Society B-Biological Sciences
Volume287
Nummer van het tijdschrift1921
Vroegere onlinedatum2020
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Datasets

Data from: Microbial and volatile profiling of soils suppressive to Fusarium culmorum of wheat

Ossowicki, A. (Maker), Tracanna, V. (Maker), Petrus, M. L. C. (Maker), van Wezel, G. (Maker), Raaijmakers, J. M. (Maker), Medema, M. H. (Maker) & Garbeva, P. (Maker), Dryad, 27 feb 2020

Dataset

Citeer dit