Microbial and volatile profiling of soils suppressive to Fusarium culmorum of wheat

Adam Ossowicki, Vittorio Tracanna, M.L.C. Petrus, Gilles van Wezel, J.M. Raaijmakers, Marnix H Medema (Co-auteur), Paolina Garbeva (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

22 Citaten (Scopus)
6 Downloads (Pure)

Zoekresultaten