Microbial community composition of Lake Vechten seston - an ecological application of lipid analysis (abstract)

H.L. Fredrickson, T.E. Cappenberg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)576-576
  TijdschriftAntonie Van Leeuwenhoek International Journal of General and Molecular Microbiology
  Volume51
  Nummer van het tijdschrift5-6
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1985

  Citeer dit