Microbial diversity - insights from population genetics

T.H.M. Mes

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Microbial diversity - insights from population genetics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Medicine & Life Sciences

  Agriculture & Biology