Microbial ecology of biological invasions

W.H. Van der Putten, J.N. Klironomos, D.A. Wardle

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  2 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Microbial ecology of biological invasions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Agriculture & Biology

  Medicine & Life Sciences