Microbial environmental genomics [introduction]

K.E. Nelson, B.A. Methé, G.A. Kowalchuk

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)367-368
  TijdschriftMicrobial Ecology
  Volume53
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2007

  Citeer dit