Microbial functional diversity in vineyard soils: sulfur metabolism and links with grapevine plants and wine quality

S. Mocali (Co-auteur), Eiko Kuramae, George Kowalchuk, F. Fornasier, S. Priori

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

38 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Microbial functional diversity in vineyard soils: sulfur metabolism and links with grapevine plants and wine quality'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences