Microbial Impact on climate change: MIcrobes in climate models

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

48 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftFEMS Newsletter
Volume15
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit