Microbial Interactions

Isabelle Benoit Gelber, R P de Vries, A. Tsang

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-3
Aantal pagina's3
TijdschriftFungal Genetics and Biology
Volume102
DOI's
StatusGepubliceerd - mei 2017

Citeer dit