Microbial minorities modulate methane consumption through niche partitioning

P.L.E. Bodelier, M. Meima-Franke, C.A. Hordijk, A.K. Steenbergh, M.M. Hefting, L. Bodrossy, M. von Bergen, J. Seifert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Microbial minorities modulate methane consumption through niche partitioning'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences