Microbial secondary succession in a chronosequence of chalk grasslands

E.E. Kuramae, H.A. Gamper, E. Yergeau, Y.M. Piceno, E.L. Brodie, T.Z. DeSantis, G.L. Andersen, J.A. Van Veen, G.A. Kowalchuk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Microbial secondary succession in a chronosequence of chalk grasslands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences

Medicine & Life Sciences