Microbial small talk: volatiles in fungal-bacterial interactions

Ruth Schmidt, D.N. Etalo, V.C.L. de Jager, S. Gerards, H. Zweers, W. De Boer, P.V. Garbeva

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

132 Citaten (Scopus)
339 Downloads (Pure)

Zoekresultaten