Microbial storage and its implications for soil ecology

K.E. Mason-Jones (Co-auteur), Serina L. Robinson, G.F. Veen, S. Manzoni, W.H. van der Putten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

77 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Microbial storage and its implications for soil ecology'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences