Microbial volatile organic compounds in intra-kingdom and inter-kingdom interactions

Laure Weisskopf, S. Schulz, Paolina Garbeva (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

9 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Microbial volatile organic compounds in intra-kingdom and inter-kingdom interactions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences