Microbial volatiles as mediators of eco-evolutionary dynamics

Raul Masteling*, Wietse de Boer, Jos M. Raaijmakers, Paolina Garbeva, Francisco Dini-Andreote

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Citaten (Scopus)
28 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer960198
TijdschriftFrontiers in Ecology and Evolution
Volume10
DOI's
StatusGepubliceerd - 2022

Research theme

  • Sustainable water and land use

Citeer dit