Microbial volatiles: Small molecules with an important role in intra- and inter-kingdom interactions

K. Schulz-Bohm, L. Martín-Sánchez, P.V. Garbeva (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

276 Citaten (Scopus)
472 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Microbial volatiles: Small molecules with an important role in intra- and inter-kingdom interactions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences