Microbiology of wetlands

P.L.E. Bodelier, S.N. Dedysh

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

60 Citaten (Scopus)
232 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Microbiology of wetlands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences