Microbiomes of a specialist caterpillar are consistent across different habitats but also resemble the local soil microbial communities

Sofia I. Fernandes Gomes, A.M. Kielak, Emilia Hannula, R. Heinen, R. Jongen, Ivor Keesmaat, J. De Long, T.M. Bezemer (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

65 Downloads (Pure)

Zoekresultaten