Microbiomes of a specialist caterpillar are consistent across different habitats but also resemble the local soil microbial communities

Sofia I. Fernandes Gomes, A.M. Kielak, Emilia Hannula, R. Heinen, R. Jongen, Ivor Keesmaat, J. De Long, T.M. Bezemer (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

17 Citaten (Scopus)
104 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Microbiomes of a specialist caterpillar are consistent across different habitats but also resemble the local soil microbial communities'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology