Microbiota controls the homeostasis of glial cells in the gut lamina propria

Panagiotis S Kabouridis, Reena Lasrado, Sarah McCallum, Song Hui Chng, Hugo J Snippert, Hans Clevers, Sven Pettersson, Vassilis Pachnis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Microbiota controls the homeostasis of glial cells in the gut lamina propria'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences