Microchironomus deribae (Freeman, 1957) (Diptera, Chironomidae) in the Delta region of the Netherlands

B.P.M. Krebs

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)144-151
  TijdschriftHydrobiological Bulletin
  Volume13
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1979

  Citeer dit