Microcoding: the second step in DNA barcoding.

R.C. Summerbell, C.A. Lévesque, K.A. Seifert, M. Bovers, J.W. Fell, M.R. Diaz, T. Boekhout, G.S. de Hoog, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  235 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1897-1903
  TijdschriftPhilosophical Transactions of the Royal Society B
  Volume360 (1462)
  StatusGepubliceerd - 2005

  Citeer dit