MIcrocomparative Morphosyntactic Research (MIMORE): Mapping partial grammars of Flemish, Brabantish and Dutch

S. Barbiers, M. van Koppen, H.J. Bennis, N. Corver

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

6 Citaten (Scopus)
178 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'MIcrocomparative Morphosyntactic Research (MIMORE): Mapping partial grammars of Flemish, Brabantish and Dutch'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Social Sciences