Microcyclospora and Microcyclosporella: novel genera accommodating epiphytic fungi causing sooty blotch on apple

J. Frank, P.W. Crous, J.Z. Groenewald, B. Oertel, K.D. Hyde, P. Phengsintham, H.J. Schroers

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Microcyclospora and Microcyclosporella: novel genera accommodating epiphytic fungi causing sooty blotch on apple'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology

    Earth & Environmental Sciences