Microcystins do not provide anti-herbivore defence against mixotrophic flagellates

S. Wilken, S.M.H. Wiezer, J. Huisman, E. Van Donk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

37 Citaten (Scopus)
301 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Microcystins do not provide anti-herbivore defence against mixotrophic flagellates'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology