Microdilution in vitro antifungal susceptibility of Exophiala dermatitidis, a systemic opportunist

H. Badali, G.S. de Hoog, M. Sudhadham, J.F. Meis

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)819-824
  TijdschriftMedical Mycology
  Volume49
  Nummer van het tijdschrift8
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2011

  Citeer dit