Microelectrode measurements of ammonium profiles in freshwater sediments

D. De Beer, J.P.R.A. Sweerts, J.C. Van den Heuvel

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1-6
  TijdschriftFEMS Microbiology Ecology
  Volume86
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit