Microelectrode Measurements of Nitrate Gradients in the Littoral and Profundal Sediments of a Meso-Eutrophic Lake (Lake Vechten, the Netherlands)

J.P.R.A. Sweerts, D. De Beer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)754-757
  TijdschriftApplied and Environmental Microbiology
  Volume55
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusGepubliceerd - 1989

  Citeer dit