Microenvironment of Chironomid Larvae in the Littoral and Profundal Zones of Lake Maarsseveen I, The-Netherlands

F. Heinis, J.P.R.A. Sweerts, E. Loopik

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)53-67
  TijdschriftArchiv für Hydrobiologie
  Volume130
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit