Microfluidic Impedance Cytometry for Single‐Cell Particulate Inorganic Carbon: Particulate Organic Carbon Measurements of Calcifying Algae

Douwe S. de Bruijn, Dedmer B. Van de Waal, Nico R. Helmsing, Wouter Olthuis, Albert van den Berg* (Co-auteur)

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

15 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Microfluidic Impedance Cytometry for Single‐Cell Particulate Inorganic Carbon: Particulate Organic Carbon Measurements of Calcifying Algae'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences