Microfungi associated with Podocarpus leaf litter in South Africa

P.W. Crous, K.A. Seifert, R. (Ruiz) Castañeda

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  444 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)89-98
  TijdschriftSouth African Journal of Botany
  Volume62
  StatusGepubliceerd - 1996

  Citeer dit