Microglia in normal appearing white matter of multiple sclerosis are alerted but immunosuppressed.

J. Melief, K.G. Schuurman, M.D. Van de Garde, J Smolders, M. Van Eijk, J. Hamann, I. Huitinga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1848-1861
TijdschriftGLIA
Volume61
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit