Microglial Activation After Systemic Stimulation With Lipopolysaccharide and Escherichia coil

Inge C. M. Hoogland, Dunja Westhoff, Joo-Yeon Engelen-Lee, Jeroen Melief, Mercedes Valls Seron, Judith H. M. P. Houben-Weerts, I. Huitinga, David J. van Westerloo, Tom van der Poll, Willem A. van Gool, Diederik van de Beek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

132 Downloads (Pure)

Samenvatting

Microglial activation after systemic infection has been suggested to
mediate sepsis-associated delirium. A systematic review of animal studies suggested distinct differences between microglial activation after systemic challenge with live bacteria and lipopolysaccharide (LPS). Here, we describe a mouse model of microglial activation after systemic challenge with live Escherichia coli (E. coli) and compare results with systemic challenge with LPS.
Originele taal-2Engels
Artikelnummer110
TijdschriftFrontiers in Cellular Neuroscience
Volume12
DOI's
StatusGepubliceerd - apr 2018

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Microglial Activation After Systemic Stimulation With Lipopolysaccharide and Escherichia coil'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit