Microglial activation in schizophrenia: Is translocator 18 kDa protein (TSPO) the right marker?

Marjolein A M Sneeboer, Thalia van der Doef, Manja Litjens, N B B Psy, J Melief, Elly M Hol, René S Kahn, Lot D de Witte

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Microglial activation in schizophrenia: Is translocator 18 kDa protein (TSPO) the right marker?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences