Microinjection of arginineB-vasopressin antiserum into the dorsal hippocampus attenuates passive avoidance behavior in rats

G.L. Kovacs, R.M. Buijs, B. Bohus, Tj.B. van Wimersma Greidanus

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)45-48
TijdschriftPhysiology & Behavior
Volume228
StatusGepubliceerd - 1982

Citeer dit