Micrometeorological measurements in vegetations of various structures

P. Stoutjesdijk

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)171-207
  TijdschriftProceedings of the Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Series C, Biological and medical sciences
  Volume64
  StatusGepubliceerd - 1961

  Citeer dit