Microorganisms and nematodes increase levels of secondary metabolites in roots and root exudates of Plantago lanceolata

S. Wurst, R. Wagenaar, A. Biere, W.H. Van der Putten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

48 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Microorganisms and nematodes increase levels of secondary metabolites in roots and root exudates of Plantago lanceolata'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences