Microorganisms and nematodes increase levels of secondary metabolites in roots and root exudates of Plantago lanceolata

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Microorganisms and nematodes increase levels of secondary metabolites in roots and root exudates of Plantago lanceolata'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences