Microphytobenthos in the Oosterschelde estuary (The Netherlands), 1981-1990: consequences of a changed tidal regime

D.J. De Jong, P.H. Nienhuis, B.J. Kater

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)183-195
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume282/283
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit