Microplasmin - Ex vivo characterization of its activity in porcine vitreous.

M.D. De Smet, C. Valmaggia, J. Zarranz Ventura, B.L.J.C. Willekens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)814-819
TijdschriftInvestigative Ophthalmology & Visual Science
Volume50
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit