microRNA-132 regulates gene expression programs involved in microglial homeostasis

Hannah Walgrave, Amber Penning, Giorgia Tosoni, Sarah Snoeck, Kristofer Davie, Emma Davis, Leen Wolfs, Annerieke Sierksma, Mayte Mars, Taofeng Bu, Nicola Thrupp, Lujia Zhou, Diederik Moechars, Renzo Mancuso, Mark Fiers, Andrew J M Howden, Bart De Strooper, Evgenia Salta

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

7 Citaten (Scopus)
75 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'microRNA-132 regulates gene expression programs involved in microglial homeostasis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences