MicroRNA-146a as a Regulator of Cardiac Energy Metabolism

Charlotte J Demkes, Eva van Rooij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

11 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)762-764
Aantal pagina's3
TijdschriftCirculation
Volume136
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - 22 aug. 2017

Citeer dit