MicroRNA-24 regulates vascularity after myocardial infarction

J. Fiedler, V. Jazbutyte, B.C. Kirchmaier, S.K. Gupta, J. Lorenzen, D. Hartmann, P. Galuppo, S. Kneitz, J. Pena, C. Sohn-Lee, X. Loyer, J. Soutschek, T. Brand, T. Tuschl, J. Heineke, U. Martin, S. Schulte-Merker, G. Ertl, S. Engelhardt, J. BauersachsT. Thum

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

354 Citaten (Scopus)
1620 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'MicroRNA-24 regulates vascularity after myocardial infarction'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences