MicroRNA expression profiles of human leukemias.

S. Takada, Y. Yamashita, E. Berezikov, H. Hatanaka, S. Fujiwara, K. Kurashina, H. Watanabe, M. Enomoto, M. Soda, Y.L. Choi, H. Mano

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

18 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1274-1278
TijdschriftLeukemia
Volume22
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit