MicroRNAs as Companion Biomarkers for the Diagnosis and Prognosis of Acute Coronary Syndromes

Gianluigi Condorelli, Eva van Rooij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)341-342
Aantal pagina's2
TijdschriftCirculation Research
Volume125
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 19 jul. 2019

Citeer dit