Microsatellite Typing of Clinical and Environmental Cryptococcus neoformans var. grubii Isolates from Cuba Shows Multiple Genetic Lineages

M.T. Illnait-Zaragozi, G.F. Martinez-Machin, C.M. Fernandez-Andreu, T. Boekhout, J.F. Meis, C.H.W. Klaassen

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Microsatellite Typing of Clinical and Environmental Cryptococcus neoformans var. grubii Isolates from Cuba Shows Multiple Genetic Lineages'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology