Microscale distribution of oxygen and nitrate in sediments inhabited by Nereis diversicolor; spatial patterns and estimated reaction rates

O.I. Nielsen, B. Gribsholt, E. Kristensen, N.P. Revsbeck

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  237 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Microscale distribution of oxygen and nitrate in sediments inhabited by Nereis diversicolor; spatial patterns and estimated reaction rates'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences